Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach poszerzył swoją ofertę o nowoczesną usługę jaką jest system przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR dla firm i osób fizycznych.

Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń natychmiastowych realizowanych bezpośrednio.

Chcesz natychmiast przekazać pieniądze bliskiej osobie, firmie lub instytucji? Zależy Ci na szybkim uregulowaniu zaległych opłat lub uniknięciu opóźnienia w spłacie raty kredytu?

Teraz dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir jest to możliwe.

 

Jak działa Express Elixir?

- złożenie dyspozycji przelewu natychmiastowego może nastąpić wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem Systemu Płatności Express Elixir - lista banków realizujących przelewy natychmiastowe znajduje się na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

- przelew natychmiastowy można realizować tylko za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet,

- dostępność usługi 7 dni w tygodniu 24h na dobę,

- przelew natychmiastowy realizowany jest w PLN,

- maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi 20 000,00 zł,

- opłata za przelew natychmiastowy pobierana jest zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów indywidualnych” oraz „Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów instytucjonalnych oraz rolników”.

 

Zapraszamy do skorzystania z nowych możliwości jakie daje EXPRESS ELIXIR

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach informuje, że w związku z udostępnieniem dla Klientów nowej usługi Express Elixir wprowadził w taryfie opłat i prowizji zarówno dla Klientów indywidualnych jak i Klientów instytucjonalnych oraz rolników opłatę za przelew Express Elixir.

Jeżeli nadal szanowny Kliencie chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze.

Masz czas do końca roku. Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN, będzie skutkowało tym, że transakcja nie zostanie uwierzytelniona, a tym samym będzie nieskuteczna.

 

Aktualnie jeżeli płacimy kartą na stronach internetowych z zabezpieczeniem 3D Secure, transakcję potwierdzamy jednorazowym kodem, który otrzymujemy na numer telefonu. Zmiany, które zostaną wprowadzone od nowego roku, będą polegały na tym, że aby potwierdzić transakcję, dodatkowo trzeba będzie także wpisać kod PIN. Dlatego każdy Klient Banku Spółdzielczego musi ustawić w portalu Kartosfera kod PIN, który będzie przypisany na stałe do karty.

Po otrzymaniu kodu PIN zapamiętaj go i nie ujawniaj innym osobom. Kod PIN jest poufnym kodem identyfikacyjnym, przypisanym do Twojej karty.  

Po zmianach przy internetowej transakcji trzeba będzie podać:

 • dane karty (nr karty, datę ważności, kod CVC2/CVV2),
 • 4-cyfrowy poufny kod PIN,
 •  kod autoryzacyjny wysłany na telefon w wiadomości SMS po weryfikacji numeru PIN.

Do wprowadzenia zmian Bank jest zobowiązany przepisami prawa, które wprowadzają obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienia podczas dokonywania płatności elektronicznych.
Te przepisy znajdują się w znowelizowanej ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.

 

Jak ustawić kod PIN do transakcji internetowych:

Ustanowienie drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure, tj. kodu PIN należy dokonać w Kartosferze w zakładce „3DS”, zawierającej opcję ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości.

Przypomnienie jak zalogować się na Kartosfera.pl

 • Portal kartowy Kartosfera to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych  usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
 • Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.
 • Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij w „Zarejestruj się”. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
 • Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj  PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.

 

Uwaga!

Kod PIN,  który ustanowiony jest do autoryzacji transakcji internetowych kartą

 NIE JEST

Kodem PIN do transakcji poza Internetem
(np. :wypłat w bankomatach, autoryzacjach transakcji
w terminalach płatniczych itp)!!!

 

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r.,
w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1)    Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;

2)    Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

·         za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek

dla Firm Eximee,

·         na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

·         osobiście w placówce Banku,

·         przesłać pocztą na adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 6

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.