Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/874 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie Informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia i rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (DZ. U. UE. L. 2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że Posiadacz rachunku może do rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach przedstawia podstawowe informacje i zasady, o których należy pamiętać korzystając z bankowości internetowej.