Paybynet - usługa szybkich i bezpiecznych płatności internetowych.

Za pomocą Paybynet pieniądze przekazywane są bezpośrednio z konta Klienta na rachunek sklepu internetowego lub urzędu.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że od dnia 01.01.2018r. dostępna będzie wyłącznie nowa wersja bankowości internetowej (Nowy eBS) - starsza wersja bankowości internetowej (eBS) zostanie wyłączona.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach uprzejmie informuje, że od 20 września 2017r. uruchomiona została nowa wersja systemu bankowosci internetowej eBS.
Równolegle w dalszym ciągu udostępniona jest starsza wersja systemu eBS.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/874 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie Informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia i rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (DZ. U. UE. L. 2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).