Do 30 kwietnia 2021 należy rozliczyć swoje zeznanie podatkowe za rok 2020. Można to zrobić między innymi poprzez stronę internetową Twój e-PIT.

Jest to o tyle wygodne, że w przypadku NIEDOPŁATY system Twój e-PIT pozwala od razu  wykonać przelew na Swój indywidualny mikrorachunek w Twoim Urzędzie Skarbowym.

To proste i szybkie rozwiązanie, gdyż formatka przelewu zostaje automatycznie wypełniona odpowiednimi danymi a Podatnikowi pozostaje jedynie sprawdzić i zatwierdzić dane.

instrukcja

 

 

 

 

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji  Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG)  w terminie do 30 czerwca 2021 r. wynosi 0%.

 

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji

  •        Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP wg definicji unijnej), posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

 

Wysokość gwarancji

  •         Do 80% kwoty kapitału kredytu

 

Maksymalny okres gwarancji

  •          75 miesięcy dla kredytów obrotowych
  •          120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

 

Zapraszamy do placówki Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach!

Więcej informacji na stronie: http://www.deminimis.gov.pl/przedsiębiorcy/

 

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach poszerzył swoją ofertę o nowoczesną usługę jaką jest system przelewów natychmiastowych EXPRESS ELIXIR dla firm i osób fizycznych.

Express Elixir to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń natychmiastowych realizowanych bezpośrednio.

Chcesz natychmiast przekazać pieniądze bliskiej osobie, firmie lub instytucji? Zależy Ci na szybkim uregulowaniu zaległych opłat lub uniknięciu opóźnienia w spłacie raty kredytu?

Teraz dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir jest to możliwe.

 

Jak działa Express Elixir?

- złożenie dyspozycji przelewu natychmiastowego może nastąpić wyłącznie na rachunek odbiorcy prowadzony w banku będącym uczestnikiem Systemu Płatności Express Elixir - lista banków realizujących przelewy natychmiastowe znajduje się na stronie: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

- przelew natychmiastowy można realizować tylko za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet,

- dostępność usługi 7 dni w tygodniu 24h na dobę,

- przelew natychmiastowy realizowany jest w PLN,

- maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego wynosi 20 000,00 zł,

- opłata za przelew natychmiastowy pobierana jest zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów indywidualnych” oraz „Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów instytucjonalnych oraz rolników”.

 

Zapraszamy do skorzystania z nowych możliwości jakie daje EXPRESS ELIXIR

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach informuje, że w związku z udostępnieniem dla Klientów nowej usługi Express Elixir wprowadził w taryfie opłat i prowizji zarówno dla Klientów indywidualnych jak i Klientów instytucjonalnych oraz rolników opłatę za przelew Express Elixir.