Od stycznia 2021 roku, w związku ze zmianami do ustawy z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (z późn. zm.), należy zarejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje.

 

W przypadku likwidacji książeczki:

- do 31 grudnia 2022r. – zasady likwidacji nie zmieniają się;

- od 1 stycznia 2023r.  – jeśli nie zarejestrujemy książeczki do 31.12.2022r., właściciel nie będzie mógł jej zlikwidować jak do tej pory. Właściciel książeczki zarejestrowanej po 31.12.2022r., będzie mógł ubiegać się o wypłatę premii gwarancyjnej dopiero od 1 stycznia kolejnego roku po dacie jej rejestracji (np. książeczkę mieszkaniową zarejestrowaną w 2023r. będzie można zlikwidować od 1 stycznia 2024r.).

 

Informacja szczegółowa znajduje się tutaj.