Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

zobacz szczegóły