Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

zobacz szczegóły