W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś
informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych
z ww. krajami.

Należy liczyć się z odrzuceniem płatności przez bank z / do ww. krajów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię
Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne
kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj:
https://www.sanctionsmap.eu/#/main