Operacje dewizowe

Przelewy walutowe

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach realizuje przelewy zagraniczne w złotych oraz w walutach wymienialnych.

Obsługujemy następujące przekazy w obrocie dewizowym

  • polecenie wypłaty;
  • przelew SEPA.

Polecenie wypłaty

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET – EUR lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew SEPA

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  • Występuje opcja kosztową „SHA”;
  • Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA).

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach posługuje się kodem SWIFT należącym do Banku BPS:

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR