Skip to main content

Misja

Misją Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach jest bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych na rynku lokalnym.

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach świadczy usługi klientom indywidualnym, instytucjonalnym i rolnikom.

Znajomość Klienta oraz trafność usług to nasze najważniejsze atuty. Oferta banku jest systematycznie unowocześniana i dostosowywana do potrzeb społeczności lokalnej.

Bank oferuje szeroką gamę produktów

  • kredytowych,
  • depozytowych,
  • dewizowych,
  • ubezpieczeniowych,
  • rozliczeniowych

a także rozwija nowoczesne kanały bankowości elektronicznej umożliwiające dostęp do rachunków bankowych.

Znajdziesz nas też tutaj