Skip to main content
  • Komunikaty
02-02-2023

Nowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla klientów W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a tak...
01-11-2022

Zmiany w wydawaniu kart debetowych

Od listopada 2022 karty debetowe wydawane będą z okresem ważności 5 lat.
20-04-2022

Zmiana tabeli oprocentowania

KOMUNIKAT: Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach uprzejmie informuje, że od dnia 01.05.2022r. zmianie ulega „Tabele oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach”. Zmiany o...
02-03-2022

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

W związku ze zmieniającymisię dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. kr...
18-01-2022

Ważna informacja dotycząca Tarczy Finansowej MŚP

Dodatkowy termin dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową 2.0 15 stycznia br. minął termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. W to...
18-01-2022

Ważna informacja dotycząca Tarczy Finansowej mikrofirmy

Rusza proces rozliczenia i umorzenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczyna proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subw...
27-09-2021

Zmiana Taryf opłat i prowizji

Uprzejmie informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach wprowadza zmiany do  Taryf opłat i prowizji bankowych. Zmiany wprowadzone do Taryfy opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice d...
13-09-2021

Zmiana godzin otwarcia

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 października 2021r. Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach zmienia godziny otwarcia: Poniedziałek: 8.00 – 16.00 Wtorek: 8.00 – 16.00 Środa: 8...
28-04-2021

Umorzenia subwencji z PFR

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. Po 29 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych w rama...
09-02-2021

Książeczki mieszkaniowe

Od stycznia 2021 roku, w związku ze zmianami do ustawy z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bank...
14-01-2021

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. T...
14-03-2020

Komunikat związany z bezpieczeństwem Klientów oraz Pracowników Banku

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa o ograniczenie bezpośrednich wizyt w Banku do niezbędnego mi...
23-10-2019

Przenoszenie rachunków płatniczych

instrukcja przenoszenia rachunku upoważnienie do przeniesienia rachunku wniosek o przeniesienie rachunku
19-08-2019

Komunikat dotyczący wskaźnika referencyjnego WIBOR

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach stosuje wskaźnik referencyjny krajowego rynku pieniężnego tj. WIBOR. Administratorem wskaźnika referencyjnego jest Spółka GPW Benchmark, aktualnie odpowiedzi...
14-08-2019

Komunikat dotyczący polityki wynagradzania

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach w dniu 29.05.2019 r. nie wniosło uwag do Polityki wynagradzania organu nadzorującego i zarządzającego. Polityka wynagradzania nie zagra...
14-08-2019

Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w BS Krzeszowice

Poniżej przedstawiamy dokument określający organizację systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Krzeszowicach. zobacz szczegóły
29-05-2019

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji

Klient Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub dział...
26-04-2019

Taryfa opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice

Poniżej przedstawiamy taryfy opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla Klientów indywidualnych, instytucjonalnych i rolników. klienci indywidualni  klienci instytucjonalni oraz rolni...
26-04-2019

Polityka ujawnień

Polityka ujawnień Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej. zobacz szczegóły
05-07-2018

Mechanizm Podzielonej Płatności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank S...
Znajdziesz nas też tutaj