Kredyty

KONTO STUDENT

Dedykowane jest dla osób studiujących na uczelniach wyższych jak i młodzieży uczącej się w szkołach policealnych i pomaturalnych. Konto przeznaczone jest dla młodych , którzy mają 18 lat ale nie więcej niż 25 lat. Nowoczesne Konto Student gwarantuje niezależność oraz komfort w zarządzaniu finansami!

Korzyści konta Student

  • dostęp do pieniędzy w kasach banku lub za pośrednictwem karty debetowej;
  • łatwe zakupy poprzez dokonywanie bezprowizyjnej zapłaty za towary i usługi przy użyciu kart w placówkach usługowo-handlowych oraz w Internecie;
  • możliwość regulowania różnego rodzaju płatności;
  • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
  • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
  • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów gotówkowych.

Dodatkowe usługi

Posiadając KONTO STUDENT możesz również aktywować dodatkowe usługi w zależności od swoich potrzeb tj.:

  • bankowość internetową,
  • usługę SMS,
  • polecenie zapłaty,
  • stałe zlecenie, itp.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.