Kredyty

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUCIE WYMIENIALNEJ

To rachunek otwierany i prowadzony w walucie USD lub EURO. Przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, rezydentów. Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń krajowych i międzynarodowych.

Dodatkowe usługi

Posiadając rachunek walutowy możesz aktywować dodatkowe usługi tj.:

  • bankowość internetową,
  • usługę SMS, itp.

Dzięki dodatkowym usługom sprawnie i efektywnie zarządzasz sowim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami.

Szeroki wachlarz możliwości

  • dostęp do pieniędzy w kasach banku;
  • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
  • możliwość lokowania nadwyżek na walutowych lokatach terminowych;
  • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.