Skip to main content

Ważna informacja dla Klientów korzystających z tarczy PFR

22-10-2020

Ważny Komunikat !

Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach informuje, że zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm:, Klienci są zobowiązani dostarczyć do Banku do 31 grudnia 2020 r. dokumenty potwierdzające umocowania Beneficjentów do zawierania umów subwencji finansowej.

Klienci Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach są zobowiązani dostarczyć osobiście wyżej wymienione dokumenty do siedziby Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, ul. Krakowska 6 do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju:

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach

Znajdziesz nas też tutaj