Kredyty

RACHUNEK A’VISTA PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH

Rachunek a’vista w złotych przeznaczony jest dla osób fizycznych, preferujących tradycyjną obsługę w placówkach Banku.

Posiadając rachunek a’vista zyskujesz

  • dostęp do środków pieniężnych w kasach banku;
  • brak miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku;
  • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
  • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówkowe;
  • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów gotówkowych.

Dodatkowe usługi

W zależności od sowich potrzeb do rachunku a’vista możesz aktywować dodatkowe usługi.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.