Kredyty

Pakiet AKTYWNY SENIOR

To produkt obejmujący obsługę produktów i usług oferowanych przez Bank w ramach jednej opłaty miesięcznej.

Pakiet zawiera

 • obsługę rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego;
 • obsługę karty debetowej (organizacji Visa/ MasterCard).

Posiadaczem Pakietu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która osiągnęła wiek 55 lat oraz przesyła na rachunek swoją emeryturę. Korzystając z Pakietu AKTYWNY SENIOR efektywnie zarządzasz swoim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami.

Dodatkowe usługi

Posiadając Pakiet AKTYWNY SENIOR możesz również aktywować dodatkowe usługi tj.:

 • bankowość internetową,
 • usługę SMS,
 • polecenie zapłaty,
 • stałe zlecenie, itp.

Korzyści z pakietu aktywny senior

 • dostęp do pieniędzy w kasach banku lub za pośrednictwem bankomatów w kraju i zagranicą;
 • możliwość regulowania comiesięcznych płatności za media;
 • łatwe zakupy poprzez dokonywanie bezprowizyjnej zapłaty za towary i usługi przy użyciu kart w placówkach usługowo-handlowych oraz w Internecie;
 • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
 • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
 • możliwość uruchomienia kredytu odnawialnego w ROR;
 • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.