Konto Junior

KONTO JUNIOR

Młodzieży się należy! Poznaj świat finansów i zarządzaj swoim kontem.
Konto Junior - to zestaw produktów i usług oferowanych przez Bank.

Zestaw obejmuje:

  • obsługę rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego;
  • obsługę karty debetowej (organizacji Visa);
  • dostęp do bankowości internetowej.

Posiadaczem Konta Junior może być młodzież w wieku od 13 - 18 lat. Warunkiem otwarcia Konta Junior jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na otwarcie rachunku.

Korzyści z Konta Junior

  • szybkie płatności za zakupy na aukcjach internetowych, sklepach internetowych za pośrednictwem karty debetowej lub bankowości internetowej;
  • łatwe zakupy poprzez dokonywanie bezprowizyjnej zapłaty za towary i usługi przy użyciu karty w placówkach usługowo-handlowych oraz w Internecie;
  • dostęp do pieniędzy w kasach Banku lub za pośrednictwem karty debetowej;
  • możliwość dokonywania krajowych przelewów za pośrednictwem bankowości internetowej;
  • możliwość oszczędzania na lokatach terminowych zakładanych w bankowości internetowej.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.