Kredyty

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

To rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia:

  • dostęp Posiadacza rachunku do bankowości elektronicznej w Banku oraz
  • karty debetowej.

Posiadacz Podstawowego Rachunku Płatniczego otrzyma:

  • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
  • 5 bezpłatnych przelewów krajowych w miesiącu wliczając zlecenia stałe,
  • Bezpłatne wypłaty z bankomatów Grupy BPS oraz terminali POS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju,
  • 0 zł za dostęp do systemu bankowości elektronicznej w Banku,
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej,
  • Możliwość dokonania wypłat kartą debetową z bankomatów na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.