Rachunki

ROR

To standardowy rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych i dokonywania rozliczeń. Posiadaczem rachunku ROR może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowe usługi

Posiadając rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) możesz aktywować dodatkowe usługi tj.:

 • bankowość internetową,
 • karty debetowe,
 • usługę SMS,
 • polecenie zapłaty,
 • stałe zlecenie, itp.

Dzięki dodatkowym usługom sprawnie i efektywnie zarządzasz swoim kontem oraz zyskujesz pełną swobodę w dysponowaniu swoimi finansami. Wybierasz tylko te usługi, które naprawdę są Ci potrzebne oraz odpowiadają Twoim oczekiwaniom.

Szeroki wachlarz możliwości

 • dostęp do pieniędzy w kasach banku lub za pośrednictwem karty debetowej;
 • możliwość regulowania comiesięcznych płatności za media;
 • możliwość realizacji krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych;
 • możliwość lokowania nadwyżek na lokatach terminowych;
 • możliwość uruchomienia kredytu odnawialnego w ROR;
 • możliwość skorzystania z różnego rodzaju kredytów gotówkowych, mieszkaniowych, hipotecznych.

Bezpieczeństwo środków pieniężnych

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku ROR są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do łącznej równowartości w złotych 100.000 EURO.