Karty

Visa business debetowa

Karta zapewnia stały, szybki i wygodny dostęp do środków pieniężnych w kraju i za granicą.

Korzyści z posiadania karty

 • łatwy dostęp do środków na rachunku;
 • bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja potwierdzona jest kodem PIN;
 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo – usługowych w kraju i za granicą;
 • możliwość realizacji transakcji za pośrednictwem Internetu;
 • bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure;
 • szybki i wygodny dostęp do gotówki dzięki sieci ponad 4700 darmowych bankomatów w Polsce (Grupy BPS, SGB, BGŻ PNB Paribas, Planet Cash4You);
 • możliwość sprawdzenia stanu środków na rachunku w bankomatach;
 • możliwość ustalenia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty;
 • ubezpieczenie karty;
 • możliwość zarządzania kartą za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl

Zastrzeżenie karty

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić w następujący sposób:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku (tel.: +48 86 215 50 50),
 • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (tel.: +48 828 828 828),
 • osobiście w placówce Banku,
 • za pośrednictwem portalu kartowego (www.kartosfera.pl).

Klient realizuje transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w ramach dostępnych środków na rachunku oraz ustalonych przez siebie indywidualnych limitów transakcyjnych ale nie wyższych niż ustalone przez Bank.

Karta Visa Business Debetowa wydawana jest na okres 3 lat.