Usługa SMS

Polega na przesyłaniu na telefon komórkowy (polskiego operatora) komunikatu SMS informującego o saldzie rachunku i/lub wolnych środkach na rachunku.

Rodzaje dyspozycji SMS przesyłanych do Klienta

  • automatyczna – jako wynik operacji bankowych na rachunku;
  • na żądanie – Klient wysyła SMS z zapytaniem do Banku na numer 3838 a system SMS udziela odpowiedzi.

Rodzaje odpowiedzi przekazywanych w usłudze SMS

  • saldo rachunku;
  • wolne środki na rachunku;
  • wysokość oprocentowania rachunku, kredytu;
  • saldo na początek dnia;
  • saldo po każdej operacji (uznania i obciążenia);
  • saldo po każdej operacji: uznania;
  • saldo po każdej operacji: obciążenia.